Εάν δεν μεταφερθείτε αυτόματα στην Πλατφορμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης OpeneCourrses ΓΠΑ, πατήστε σε αυτόν το σύνδεσμο