Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Κασίμης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Η έννοια της ανάπτυξης και οι θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης
 • Η μελέτη του αγροτικού χώρου και οι νέες θεωρητικές κατευθύνσεις
 • Η μελέτη της αγροτικής κοινωνίας στην Ελλάδα
 • Κοινότητα και κοινωνία
 • Η αγροτική κοινότητα: βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες
 • Ο μετασχηματισμός της αγροτικής κοινότητας και της αγροτικής κοινωνίας
 • Αγροτικός μετασχηματισμός και δημογραφικές αλλαγές στην αγροτική κοινωνία
 • Αγροτική έξοδος και δημογραφική κρίση
 • Απασχόληση στην γεωργία και την ύπαιθρο
 • Η αστικο-αγροτική αντιστροφή και οι οικονομικοί μετανάστες στην κοινωνία και οικονομία της υπαίθρου
 • Τι είναι οι κοινωνικές τάξεις και τι τα κοινωνικά στρώματα
 • Κοινωνικές ανισότητες και/ή κοινωνικοί διαχωρισμοί
 • Ιδιοκτησία και απασχόληση στην ύπαιθρο
 • Η ανάδυση των νέων μεσαίων στρωμάτων και ο μετασχηματισμός της ελληνικής υπαίθρου
 • Το εννοιολογικό περιεχόμενο της οικογενειακής γεωργίας και η θεωρητική συζήτηση
 • Το ελληνικό παράδειγμα
 • Παγκοσμιοποίηση και οικογενειακή γεωργία
 • Από την κρίση στη γεωργία… στην οικονομική κρίση
 • Μεταβολές βασικών μεγεθών της αγροτικής οικονομίας μέσα στην οικονομική κρίση
 • Επιστροφή στην ύπαιθρο;
 • Η έννοια του φύλου (gender) ως κοινωνική κατασκευή, αγροτικός χώρος και φύλο
 • Η έμφυλη διάσταση στην οργάνωση της εργασίας στο αγροτικό νοικοκυριό και στην αναπαραγωγή του. Σχέσεις εξουσίας, εκσυγχρονισμός της παραγωγής, πρότυπα γυναικών του αγροτικού νοικοκυριού, προκλήσεις σε ζητήματα διαδοχής και σύγχρονες τάσεις
 • Φύλο και ενδογενής ανάπτυξη, πολυαπασχόληση και ρόλος των γυναικών
 • Οι έννοιες του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενδυνάμωσης των γυναικών του αγροτικού χώρου
 • Η γυναίκα στην ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία
 • Ο ορισμός του «αγροτικού» και της «αγροτικότητας»
 • Πολυλειτουργική γεωργία και πολυλειτουργική ύπαιθρος
 • Τα νέα χαρακτηριστικά της αγροτικής ανάπτυξης και η   σημασία του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ
 • Προς μια νέα διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου, επίπεδα και   μοντέλα διακυβέρνησης
 • Η σημασία της συνέργειας
 • Η κοινωνική ομάδα και ο ρόλος των δικτύων και της   συνεργασίας
 • Οι κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς της ανάπτυξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  834
Αρ. Προβολών :  1639

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -