Επιχειρησιακή Έρευνα στην Γεωργία

Στυλιανός Ροζάκης, Δημήτριος Κρεμμύδας

Περιγραφή

Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και την εφαρμογή τους στο χώρο της γεωργίας-κτηνοτροφίας και αγρο-βιομηχανίας, β) η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και ανάλυση διαχείρισης κινδύνων.

Κωδικός: OCDAERD110
Κατηγορία: Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης » Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης » Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Επίλυση προβλημάτων με Ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 

Προβλήματα γεωργίας & τροφίμων.

Προβλήματα δικτύων & μεταφοράς.

Διαγράμματα GANTT, PERT.

Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού.

Πολυκριτήρια Ανάλυση Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες.

Μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχησης.

Μέθοδοι ELECTRE.

Βασικές έννοιες, Δέντρα αποφάσεων.

Αποφάσεις υπό αβεβαιότητα - Πιθανότητες και κίνδυνος.

Αποφάσεις υπό αβεβαιότητα - Θεώρημα του Bayes και αξία πληροφόρησης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  730
Αρ. Προβολών :  1697

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -