Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων

Στυλιανός Ροζάκης, Δημήτριος Κρεμμύδας

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Διαχρονική αξία του χρήματος. Απλή κεφαλαιοποίηση, Προεξόφληση

Σύνθετη κεφαλαιοποίηση, Πραγματικά επιτόκια. Συνεχής κεφαλαιοποίηση

Ράντες βέβαιες, Παρούσες και μέλλουσες αξίες σειρών πληρωμών, Μέλλουσες ράντες, Διηνεκείς ράντες

Δάνεια, Απόσβεση δανείων, Συστήματα εξόφλησης

Επίλυση Ασκήσεων

Υπόδειγμα κατανάλωσης-επένδυσης. Παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης.

Καθαρή Παρούσα Αξία. Εσωτερικός συντελεστής αποδοτικότητας.

Επίλυση Ασκήσεων 4

Εργαστηριακή Εξέταση #2

Επίλυση Ασκήσεων 6

Πρόοδος #2

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1210
Αρ. Προβολών :  3740

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -