Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Ναυσικά Καρακατσούλη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: OCDASA101
Κατηγορία: Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος » Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών » Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 1. Παρούσα κατάσταση θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
 2. Βασικά στάδια ελεγχόμενης παραγωγής νεαρών ατόμων στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς
 3. Συγκρότηση, συντήρηση, χειρισμοί συνόλων γεννητόρων
 4. Συλλογή, επώαση και εκκόλαψη αυγών
 5. Εκτροφή αρχικών βιολογικών σταδίων
 6. Εκτροφή νεαρών ιχθυδίων έως την μεταφορά τους στους χώρους της κύριας εκτροφής
 1. Η εκτροφή της τσιπούρας και του λαβρακιού στην Ελλάδα και διεθνώς
 2. Βιολογικά χαρακτηριστικά της τσιπούρας και του λαβρακιού, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελεγχόμενη εκτροφή τους
 3. Διαδικασία ελεγχόμενης αναπαραγωγής της τσιπούρας και του λαβρακιού
 4. Συστήματα παραγωγής που εφαρμόζονται για την κύρια εκτροφή της τσιπούρας και του λαβρακιού
 5. Παραγωγική διαδικασία έως την παραλαβή των τελικών προϊόντων
 1. Λόγοι ανάγκης διαφοροποίησης των εκτρεφόμενων ειδών
 2. Βιολογικά χαρακτηριστικά «νέων» υποψήφιων ειδών, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελεγχόμενη εκτροφή τους
 3. Διαδικασία/προβλήματα/προοπτικές ελεγχόμενης αναπαραγωγής «νέων» υποψήφιων ειδών
 4. Διαδικασία/προβλήματα/προοπτικές της κύριας εκτροφής «νέων» υποψήφιων ειδών
 1. Η εκτροφή της πέστροφας, του σολομού και του κοινού κυπρίνου στην Ελλάδα και διεθνώς
 2. Βιολογικά χαρακτηριστικά της πέστροφας, του σολομού και του κοινού κυπρίνου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελεγχόμενη εκτροφή τους
 3. Διαδικασία ελεγχόμενης αναπαραγωγής της πέστροφας, του σολομού και του κοινού κυπρίνου
 4. Συστήματα παραγωγής που εφαρμόζονται για την κύρια εκτροφή της πέστροφας, του σολομού και του κοινού κυπρίνου
 5. Παραγωγική διαδικασία έως την παραλαβή των τελικών προϊόντων
 1. Η εκτροφή του χελιού, των οξύρρυγχων και του κέφαλου στην Ελλάδα και διεθνώς
 2. Βιολογικά χαρακτηριστικά του χελιού, των οξύρρυγχων και του κέφαλου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελεγχόμενη εκτροφή τους
 3. Διαδικασία και δυνατότητες ελεγχόμενης αναπαραγωγής του χελιού, των οξύρρυγχων και του κέφαλου
 4. Συστήματα παραγωγής που εφαρμόζονται για την κύρια εκτροφή του χελιού, των οξύρρυγχων και του κέφαλου
 5. Παραγωγική διαδικασία έως την παραλαβή των τελικών προϊόντων
 1. Βιολογικά χαρακτηριστικά των Δίθυρων Μαλακίων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελεγχόμενη εκτροφή τους
 2. Διαδικασία ελεγχόμενης αναπαραγωγής Δίθυρων Μαλακίων
 3. Συστήματα παραγωγής που εφαρμόζονται για την κύρια εκτροφή Δίθυρων Μαλακίων
 4. Παραγωγική διαδικασία έως την παραλαβή των τελικών προϊόντων
 1. Εκτροφή Γαστερόποδων με έμφαση στις αμπαλώνες (γεωγραφική κατανομή, οικολογικές απαιτήσεις, βιολογία ειδών του γένους Haliotis, μέθοδοι εκτροφής).
 2. Εκτροφή Γαστερόποδων με έμφαση στο κοινό χταπόδι (Octopus vulgaris) και στη σουπιά (Sepia officinalis) (βιολογικός κύκλος, μέθοδοι εκτροφής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μαζικής παραγωγής).
 1. Περιγραφή των βασικότερων ενδοκρινικών οργάνων/ιστών των ψαριών
 2. Ορμόνες που εκκρίνονται από τα ενδοκρινή οργάνα/ιστούς των ψαριών και κυριότερες δράσεις τους
 3. Διαφορές ενδοκρινικών οργάνων/ιστών και ορμονών μεταξύ ψαριών και θηλαστικών
 4. Αντίδραση stress και σχέση με την ελεγχόμενη εκτροφή ψαριών
 5. Τρόποι περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων του stress στα εκτρεφόμενα ψάρια
 1. Περιγραφή των νευροορμονικών διεργασιών που εμπλέκονται κατά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την αποδοχή, την πρόσληψη, την πέψη, την απορρόφηση και το μεταβολισμό της τροφής
 2. Διατροφή και αισθήσεις ιχθύων
 3. Πείνα, ορεξιογόνες και ανορεξιογόνες ενώσεις
 4. Ενδοκρινή όργανα γαστρεντερικού σωλήνα 
 5. Μεταβολισμός και νευροορμονικές διεργασίες
 6. Stress
 1. Σχέση της Διατροφής ιχθύων και των ορμονικών μηχανισμών ελέγχου του ρυθμού αναπτύξεως 
 2. Σημασία ισόρροπης κάλυψης διατροφικών αναγκών (θρεπτικές και ενεργειακές) για ορμονική ομοιοστασία και ανάπτυξη κατά την ελεγχόμενη εκτροφή ιχθύων
 3. Σημασία της φυσιολογίας θρέψης και ανάπτυξης στην ορμονική ομοιοστασία 
 4. Επίπεδα ιχνοστοιχείων και ανόργανων αλάτων, επίπεδα και είδος λιπαρών οξέων, απαραίτητων αμινοξέων και βιταμινών
 5. Σημασία ικανότητας βιοσυνθέσεως απαραίτητων λιπαρών οξέων
 6. Χορήγηση εξωγενών ορμονούχων σκευασμάτων για ανάπτυξη και ενδογενής αυξητική ορμόνη
 1. Βιολογικά χαρακτηριστικά των κύριων καλλιεργούμενων υδρόβιων φυτικών ειδών.
 2. Μέθοδοι παραγωγής στα διάφορα βιολογικά στάδια.
 3. Τεχνικές συγκομιδής τελικών προϊόντων.
 4. Επεξεργασία τελικών προϊόντων.
 5. Εμπορία τελικών προϊόντων.
 6. Προοπτικές και συμβολή στην αειφορικήυδατοκαλλιέργεια.
 1. Γενικά στοιχεία για την εκτροφή των Καρκινοειδών.
 2. Βιολογικός κύκλος γαρίδων Penaeidae.
 3. Αναπαραγωγή γαρίδων Penaeidae.
 4. Αναπτυξιακά στάδια και παραγωγικός κύκλος Penaeidae.
 5. Μέθοδοι κύριας εκτροφής γαρίδων Penaeidae.
 1. Βιολογικός κύκλος γαρίδων Palaemonidae. 
 2. Βιολογικά χαρακτηριστικά και εκτροφή της γαρίδας του γλυκού νερού Macrobrachium rosenbergii.
 3. Βιολογία και οικολογία κύριων ειδών της οικογένειας Astacidae (καραβίδες γλυκών νερών). 
 4. Εκτροφή της καραβίδας Pacifastacus leniusculus.
 5. Εξάπλωση και μορφολογικά χαρακτηριστικά κύριων ειδών των οικογενειών Palinuridae και Nephropidae(αστακοί θαλασσινών νερών).
 6. Eκτροφή θαλασσινών αστακών (Homarusamericanus, H. vulgaris).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  999
Αρ. Προβολών :  2911

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -