Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία (Θεωρία)

Παναγιώτα Κουτσούλη

Περιγραφή
  • Kοινωνική και οικονομική σημασία της ζωικής παραγωγής, o έτερος και συμπληρωματικός κλάδος της Γεωργίας. Οφέλη από την εκτροφή των αγροτικών ζώων για τον άνθρωπο. Αποτελεσματικότητα της ζωικής σε σχέση με τη φυτική παραγωγή. Συμβολή της ζωικής παραγωγής στη επίλυση του παγκόσμιου επισιτιστικού προβλήματος. Στοιχεία του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου και παραγωγής. Στοιχεία από τη Ζωική Παραγωγή στην Ελλάδα. Τάσεις για την μελλοντική εξέλιξη της ζωικής παραγωγής.
  • Καταγωγή, κατοικιδιοποίηση και εξέλιξη των αγροτικών ζώων. Μεταβολές που υπέστησαν τα αγροτικά ζώα κατά την πορεία της κατοικιδιοποίησης.
  • Ταξινόμηση των αγροτικών ζώων σε φυλές. Περιγραφή των κυριότερων φυλών σε βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίρους. Σημασία διατήρησης των σπάνιων φυλών.
Κωδικός: OCDASA103
Κατηγορία: Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος » Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών » Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε βασικά θέματα της Ζωοτεχνίας. Η Ζωοτεχνία είναι κλάδος της Γεωπονίας ο οποίος στηρίζει επιστημονικά τη Ζωική Παραγωγή. H Ζωοτεχνία είναι μια σύνθετη επιστήμη, η οποία στηρίζεται σε άλλες επιστήμες όπως η Ανατομία, Φυσιολογία κλπ., αλληλεπιδρά με αυτές και συμβάλλει στην εξέλιξη άλλων επιστημών (Οργανική Εξέλιξη, Γονιδιακή Τεχνολογία, Βιομετρία, Ηθολογία κλπ). Με την ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος επιδιώκεται η γνωριμία με βασικά θέματα της Γενικής Ζωοτεχνίας.

Η αξιοποίηση της φυσικής βλάστησης (πόες & θάμνοι) καθώς και ευτελών υποπροϊόντων της φυτικής παραγωγής γίνεται από τα μηρυκαστικά. Πολλά αγροτικά είδη ζώων αξιοποιούνται ως δυναμοπαραγωγά ζώα σε ευρεία κλίμακα. Τα ζωικά υποπροιόντα αποτελούν σημαντική πηγή για τις βιομηχανίες ένδυσης, υπόδησης και μεταποίησης.

Η αποτελεσματικότητα με την οποία τα παραγωγικά ζώα αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους για την παραγωγή τροφίμων υστερεί σε σχέση με τη Φυτική Παραγωγή. Η σχετικά μικρότερη αποτελεσματικότητα της Ζωικής σε σχέση με τη Φυτική Παραγωγή τεκμηριώνεται μέσα από στοιχεία σχετικών μελετών.

Η κατοικιδιοποίηση των φυτών και των ζώων, η καταγωγή των παραγωγικών ζώων, η εξέλιξή τους και η σχέση τους με τις άγριες μορφές είναι ζητήματα που απασχολούν τους σύγχρονους ανθρώπους και έχουν προσεγγιστεί από επιστήμονες με ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων. 

Η γνωριμία με τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τα αίτια που ώθησαν τον άνθρωπο να προβεί στην κατοικιδιοποίηση ορισμένων ειδών, ο χρόνος που συνέβη η κατοικιδιοποίηση και οι αντίστοιχες περιοχές. 

Μετά από μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Ζωοτεχνίας, ορίζονται οι έννοιες της φυλής και του πληθυσμού και παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις κάτω από το πρίσμα των αρχών της πληθυσμιακής γενετικής. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των υποδιαιρέσεων της φυλής και των κριτηρίων στα οποία στηρίζεται η ταξινόμηση των ζώων σε φυλές. 

Η γνωριμία με τις σημαντικότερες γαλακτοπαραγωγές και κρεοπαραγωγές φυλές βοοειδών (προέλευση, διάδοση, εξέλιξη της φυλής και παραγωγικά χαρακτηριστικά της). Με την ανάπτυξη του παρόντος μαθήματος της τρίτης θεματικής ενότητας επιδιώκεται η γνωριμία :
– με τις γαλακτοπαραγωγές φυλές
 Jersey, Guernsey, Ayrshire, Ερυθρά Δανίας και
Δαμασκού,
– με τις κρεοπαραγωγές φυλές βοοειδών
 πρώιμες Αγγλικές (Αngus, Hereford, Shorthorn)
 όψιμες Γαλλικές (Charolais, Limousin) και
 Ιταλικές (Chianina, Romagnola).

Οι φυλές βοοειδών που συνδυάζουν την παραγωγή γάλακτος και κρέατος εκτρέφονται σε πολλές περιοχές. Στον τύπο που υπερέχει η γαλακτοπαραγωγή σε σχέση με την κρεοπαραγωγή ανήκουν οι πιο παραγωγικές φυλές όπως η Friesian, η Braunviehκαι η Simmental. Oι εγχώριες φυλές συνιστούν ομάδες ζώων που τείνουν προς εξαφάνιση. Οι φυλές Zebu εκτρέφονται σε πιο θερμά κλίματα. Στις παραπάνω φυλές δίνονται στοιχεία για την προέλευση, διάδοση, εξέλιξη τους καθώς και για τα μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους). 

Η γνωριμία με τις σημαντικότερες ξένες φυλές αναλόγως με την παραγωγική τους κατεύθυνση καθώς και με τις κυριότερες εισαγόμενες φυλές προβάτων (προέλευση, διάδοση, εξέλιξη και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους). 

Η γνωριμία με τις σημαντικότερες ελληνικές φυλές προβάτων (προέλευση, περιγραφικά στοιχεία και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους).

Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες φυλές αιγών (προέλευση, περιγραφικά στοιχεία και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους).

Η γνωριμία με τις σημαντικότερες φυλές χοίρων (καταγωγή, διάδοση – εξέλιξη, περιγραφικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους).

Στα πλαίσια της διατήρησης των φυσικών πόρων μιας περιοχής σχολιάζεται η σημασία διαφύλαξης των αυτόχθονων σπάνιων φυλών και παρουσιάζονται τα ορθολογικά κριτήρια στα οποία πρέπει να βασίζονται οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη διατήρησή τους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1156
Αρ. Προβολών :  2073

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -