Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία (Εργαστήριο)

Παναγιώτα Κουτσούλη, Μαρία Xαρισμιάδου , Αννίτα Αγιουτάντη

Περιγραφή

Να παρέχει στους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Ζωοτεχνία.

Κωδικός: OCDASA106
Κατηγορία: Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος » Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών » Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η περιγραφή των φυλών, οι χώροι σταυλισμού, ο χώρος άμελξης, οι χειρισμοί σχετικά με τη διατροφή και την αναπαραγωγή των αγελάδων στο βουστάσιο του ΓΠΑ.

Οι φυλές, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι και οι χειρισμοί που αφορούν το διαχωρισμό των ζώων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο στο προβατοστάσιο του ΓΠΑ.

Η παρουσίαση των τύπων των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση.

Αντικείμενο του παρόντος εργαστηρίου είναι :
1. η περιγραφή των χωρών (περιοχών) συνολικά στο σώμα της αγελάδας, του προβάτου και του χοίρου και
2. η περιγραφή των χωρών που ανήκουν στο πρόσθιο τμήμα του σώματος όπως η χώρα της κεφαλής και η χώρα του τραχήλου.

Αντικείμενο του παρόντος εργαστηρίου είναι η περιγραφή των χωρών (περιοχών) που ανήκουν στο πρόσθιο τμήμα του σώματος όπως το ακρώμιο, η ράχη, το στήθος, οι πλευρές, το μεσόσκελο, η ζώνη και ο θώρακας, καθώς και των χωρών των πρόσθιων άκρων.

Αντικείμενο του παρόντος εργαστηρίου είναι η περιγραφή των χωρών (περιοχών) που ανήκουν στο οπίσθιο τμήμα του σώματος όπως η οσφύς και η λεκάνη.

Αντικείμενο του παρόντος εργαστηρίου είναι η περιγραφή των χωρών (περιοχών) των οπισθίων άκρων.

Η σημασία της ευστάθειας των πρόσθιων άκρων κατά τη στάση και κατά την κίνηση του ζώου.

Η σημασία της ευστάθειας των οπίσθιων άκρων κατά τη στάση και κατά την κίνηση του ζώου.

  1. Οι διάφορες στάσεις που λαμβάνουν οι αγελάδες όταν στέκονται όρθιες ή όταν κατακλίνονται.
  2. Οι επιτόπου κινήσεις των ζώων και οι βηματισμοί τους.

Η σκοπιμότητα των σωματομετρήσεων, τα όργανα των σωματομετρήσεων και ο τρόπος μέτρησης διαφόρων διαστάσεων στο σώμα της αγελάδας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1173
Αρ. Προβολών :  1598

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -