Θρέψη Φυτών

Δημήτριος Μπουράνης, Στυλιανή Χωριανοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα της θρέψης των φυτών περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται για κάθε ανόργανο στοιχείο, θρεπτικό ή μη, η τύχη του μέσα στο φυτό από την στιγμή που θα προσληφθεί από αυτό. Η προσέγγιση είναι αυτή της βιολογίας συστημάτων. Το φυτό διαχειρίζεται το κάθε στοιχείο που προσλαμβάνει και η βιολογία των διαχειριστικών προσεγγίσεων παρουσιάζεται συνοπτικά για κάθε στοιχείο. Η αλληλεπίδραση των διαφόρων στοιχείων με τα επιμέρους συστήματα του φυτού προσεγγίζεται με παρουσίαση των αρχών της φυσιολογίας συναρμογής του κάθε στοιχείου με τις διάφορες κατηγορίες μεταβολιτών. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διεργασίες τροποποίησης της ριζόσφαιρας από το φυτό προκειμένου να διευκολύνει την θρέψη του. Η σημασία του αντικειμένου του μαθήματος για τον γεωπόνο αναδεικνύεται με παρουσίαση των βασικών εννοιών της φυτοδιαχείριση, της φυτοεξυγίανσης και της αειφορικής διάστασης της Θρέψης των Φυτών.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 1. Περιγραφή της ύλης του μαθήματος.
 2. Κατανόηση της γεωπονικής και περιβαλλοντικής σημασίας της ύλης αυτής.
 3. Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία.
 4. Περιγραφή του ρόλου της συμβιωτικής σχέσης μυκορριζικών μυκήτων και φυτών στη θρέψη των φυτών.
 5. Εκμάθηση των δύο κύριων ομάδων μυκορριζικών μυκήτων και περιγραφή της μορφολογίας τους.
 1. Αναλυτική περιγραφή της πρόσληψης και της αφομοίωσης του νιτρικού αζώτου μέσα στο φυτό.
 2. Περιγραφή των διαδικασιών ρύθμισης της αναγωγής του νιτρικού αζώτου.
 1. Περιγραφή της παραγωγής και διακίνησης του αμμωνιακού αζώτου μέσα στο φυτό.
 2. Εκμάθηση των λειτουργιών στις οποίες συμμετέχει και των τρόπων ρύθμισης της στάθμης του μέσα στο φυτό.
 1. Η πρόσληψη του καλίου από τα φυτά και ο ρόλος των διαύλων καλίου.
 2. Περιγραφή του ρόλου του καλίου στην ωσμορύθμιση και την έκταση του κυττάρου.
 3. Ο ρόλος του καλίου στο άνοιγμα και κλείσιμο των στοματίων και στην πρωτεϊνοσύνθεση.
 1. Εξοικείωση με τις μορφές του φωσφορικού ανιόντος.
 2. Οι ρόλοι του φωσφόρου τόσο ως δομικό στοιχείο όσο και στη διαχείριση της ενέργειας.
 3. Η ρύθμιση ενζυμικών αντιδράσεων μέσω φωσφορυλιώσεων.
 4. Περιγραφή του ρόλου του φωσφόρου στην κατανομή του άνθρακα μεταξύ του στρώματος χλωροπλάστη και του κυτταροπλάσματος.
 5. Η τροφοπενία φωσφόρου.
 1. Η πρόσληψη και τα επίπεδα μαγνησίου στο φυτό. Ο ρόλος του μαγνησίου στη φωτοσύνθεση.
 2. Περιγραφή των λοιπών ρόλων του μαγνησίου: σε ενζυμικές αντιδράσεις, στην πρωτεϊνοσύνθεση και στη σύνθεση RNA.
 3. Η ρύθμιση της κατανομής μαγνησίου μεταξύ στρώματος χλωροπλάστη και κυτταροπλάσματος.
 4. Η τροφοπενία μαγνησίου.
 1. Περιγραφή του μεταβολισμού του θειικού ανιόντος μέσα στο φυτό.
 2. Αφομοίωση και διακίνηση στα διάφορα κυτταρικά διαμερίσματα.
 3. Η τροφοπενία του θείου.
 1. Εξοικείωση με τις μορφές του σιδήρου μέσα στο φυτό.
 2. Ο ρόλος του σιδήρου στις πρωτεϊνες και στους χλωροπλάστες.
 3. Οι φερριτίνες.
 4. Οι δύο διαφορετικές στρατηγικές πρόσληψης σιδήρου.
 1. Ποιες είναι οι ενεργές μορφές οξυγόνου και ποιοι είναι οι ρόλοι τους μέσα στα φυτά.
 2. Πώς και πού παράγονται οι ενεργές μορφές οξυγόνου.
 3. Η οξειδωτική καταπόνηση και τα αντιοξειδωτικά μόρια και ένζυμα.
 1. Περιγραφή των συναρμοστών μεταλλικών ιόντων.
 2. Γεωμετρία της συναρμογής.
 3. Τα αμινοξέα ως συναρμοστές.
 4. Ενθυλάκωση.

Περιγραφή της φυσιολογίας του χαλκού μέσα στο φυτό.

 1. Ο ρόλος του ψευδαργύρου στο φυτό.
 2. Ένζυμα που περιέχουν ψευδάργυρο.
 1. Ορισμός και στόχοι της φυτοδιαχείρισης.
 2. Τρόποι επιτυχημένης φυτοδιαχείρισης.
 3. Ποιοι είναι οι ρυπαντές.
 4. Περιγραφή της βιοδιαθεσιμότητας και της υπερσυσσώρευσης.
 5. Η μοριακή βάση της φυτοδιαχείρισης.
 1. Ποια είναι τα τοξικά μέταλλα και ποιοι οι προστατευτικοί μηχανισμοί.
 2. Βιοσύνθεση και δράση μεταλλοπεπτιδίων.
 1. Περιγραφή της διαδικασίας της ριζοαπόθεσης.
 2. Ποια είναι τα αποβαλλόμενα υλικά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόθεση αυτή.

Η φυσιολογία του ασβεστίου στο φυτό.

 Η φυσιολογία του βορίου στο φυτό.

Η φυσιολογία μαγγανίου, μολυβδαινίου και χλωρίου στο φυτό.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3470
Αρ. Προβολών :  6667

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -