Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (Εργαστήριο)

Ευστάθιος Ζ. Πανάγου, Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου, Αναστάσιος Σταματίου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: OCDFSHN110
Κατηγορία: Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης » Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου » Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη μικροβιολογία των τροφίμων.

Η εξοικείωση των φοιτητών με την προετοιμασία και χρήση συνθετικών εργαστηριακών υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία τροφίμων για την απαρίθμηση μικροοργανισμών.

Η απόκτηση βασικών εργαστηριακών δεξιοτήτων για την μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων. Η εξοικείωση των φοιτητών με την απαρίθμηση του μικροβιολογικού φορτίου στα τρόφιμα.

 Η εξοικείωση των φοιτητών με την εργαστηριακή τεχνική της γραμμωτής ράβδωσης για την παραλαβή καθαρής καλλιέργειας ενός μικροοργανισμού από τρυβλίο.

Η απόκτηση βασικών εργαστηριακών δεξιοτήτων για την εφαρμογή των βιοχημικών δοκιμών της καταλάσης και οξειδάσης σε μικροβιακά κύτταρα.

Η εξοικείωση των φοιτητών με την αντιμικροβιακήδράση των αιθερίων ελαίων έναντι των αλλοιωγόνων μικροοργανισμών.

H εξοικείωση των φοιτητών με τις ταχείες μεθόδους απαρίθμησης του μικροβιακού φορτίου στα τρόφιμα.

Η εξοικείωση των φοιτητών στη μικροβιολογική ανάλυση του νερού με τη μέθοδο της διήθησης και τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου με τη μέθοδο του περισσότερο πιθανού αριθμού.

Η εκμάθηση βασικών βιοχημικών δοκιμών που αφορούν στον μεταβολισμό των βακτηρίων.

Η εξοικείωση των φοιτητών με όρους που άπτονται στην επιστήμη της μοριακής βιολογίας. Η κατανόηση της δυναμικής των διαφόρων μοριακών τεχνικών με σκοπό την χρήση τους στην Μικροβιολογία τροφίμων. Η πραγματοποίηση επιλεγμένων μοριακών μεθόδων στο εργαστήριο και την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής που μπορεί να εφαρμοστεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού του κάθε πειραματικού σχεδιασμού.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1544
Αρ. Προβολών :  2397

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -