Θεματική ενότητα 1

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να διακρίνουν βασικές έννοιες (παιδεία, εκπαίδευση, μόρφωση, κουλτούρα)
  2. να εξηγούν τη χρησιμότητα της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης των απασχολούμενων στη γεωργία,
  3. να διακρίνουν μεταξύ αφενός γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης και αφετέρου εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ετικέτες: Παιδεία