Θεματική ενότητα 2

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να περιγράφουν την εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του ελληνικού κράτους
  2. να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων γεωργικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα
  3. να αιτιολογούν τα αποτελέσματα των συστημάτων γεωργικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα
Ετικέτες: Εκπαίδευση