Θεματική ενότητα 3

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση

  1. ο ακριβής προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών   στον πρωτογενή τομέα
  2. η προσφορά σύγχρονης πληροφόρησης και επίκαιρων επαγγελματικών γνώσεων στους αγρότες
  3. η βελτίωση των δεξιοτήτων των αγροτών στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους
Ετικέτες: Μόρφωση