Θεματική ενότητα 4

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία των συστημάτων γεωργικής εκπαίδευσης σε χώρες της ΕΕ.
  2. να συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα γεωργικής εκπαίδευσης σε χώρες της ΕΕ με το αντίστοιχο ελληνικό σύστημα(-τα).
Ετικέτες: Κουλτούρα