Θεματική ενότητα 6

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να ορίζουν το ‘αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών’ (ΑΠΣ), το ‘πλαίσιο σπουδών’ και τη χρησιμότητά τους.
  2. να περιγράφουν ένα ΑΠΣ (μοντέλο Kerr) και τη χρησιμότητά του.
  3. να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ενός τεχνικού-επαγγελματικού ΑΠΣ.