Θεματική ενότητα 7

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να ορίζουν τον ‘αντικειμενικό διδακτικό σκοπό’ (κατά Tyler),
  2. να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του.
  3. να δίνουν παραδείγματα αντικειμενικών σκοπών.
  4. να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της ταξινομίας των αντικειμενικών σκοπών κατά Bloom et al., Taba και Μασσιάλα.
  5. να διακρίνουν τα επίπεδα των ταξινομιών και να δίνουν παραδείγματα από την εμπειρία τους.