Θεματική ενότητα 11

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να καταγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά της βιωματικής μάθησης.
  2. να δώσουν παραδείγματα βιωματικής μάθησης.
  3. να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης και τις μεθόδους που προσιδιάζουν σε αυτή.
Ετικέτες: Θεωρίες Μάθησης