Θεματική ενότητα 12

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να αναφέρουν τον ορισμό της δεξιότητας (κατά Guthrie).
  2. να περιγράφουν την ‘τμηματική προσέγγιση’ και την ‘οπισθοδρόμηση’ (Gilbert) στην τεχνική εκπαίδευση.
  3. να αναφέρουν τα βασικά ερωτήματα που αφορούν στο περιεχόμενο μιας δεξιότητας.
  4. να αναφέρουν τα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν στη διαδικασία μάθησης στην τεχνική εκπαίδευση.
  5. να περιγράφουν τη διαδικασία εκμάθησης δεξιοτήτων (κατά Seymour).
  6. να περιγράφουν τις κύριες τεχνικές ‘ανάλυσης εργασίας’.