Θεματική ενότητα 13

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να ορίζουν την ‘αξιολόγηση’ και να αναφέρουν τα βασικά ερωτήματα στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
  2. να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών τύπων (εκπαιδευτικής) αξιολόγησης.
  3. να αναφέρουν τα κριτήρια μέτρησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων.
  4. να αναφέρουν διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
  5. να αναφέρουν εναλλακτικά υποδείγματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
  6. να ορίζουν τον ‘τριγωνισμό’ στην αξιολόγηση, τα πλεονεκτήματα και τον τρόπο διεξαγωγής του.
  7. να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης ενός ‘προγράμματος σπουδών’ με έμφαση στα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα.
Ετικέτες: Αξιολόγηση