Η Μελέτη του Αγροτικού Χώρου στην Ελλάδα

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισάγει τον φοιτητή/τρια στο περιεχόμενο και στους βασικούς άξονες της μελέτης του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα όπως έχει ιστορικά συγκροτηθεί από τις έρευνες ελλήνων και ξένων ερευνητών τις περασμένες δεκαετίες.