Οικογενειακή Γεωργία: η θεωρητική συζήτηση

Στόχος της ενότητας είναι να εισάγει τον φοιτητή/τρια στην θεωρητική συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού μοντέλου παραγωγής στον αγροτικό χώρο εξετάζοντας τις βασικές θεωρίες όπως είναι αυτές της ‘μετάβασης’ και της ‘επιβίωσης’ της οικογενειακής γεωργίας στον καπιταλισμό.