Οικογενειακή Γεωργία: η ελληνική περίπτωση
  1. Στόχος εδώ είναι να εισάγει τον φοιτητή στην συζήτηση για το ελληνικό παράδειγμα της οικογενειακής γεωργίας ως μοντέλο παραγωγής και τις θεωρητικές αναφορές που συνοδεύουν αυτή.
  2. Στόχος επίσης είναι η περιγραφή, στη βάση ερευνητικών και στατιστικών δεδομένων, της σημερινής φυσιογνωμίας της οικογενειακής γεωργίας στην Ελλάδα.