Παγκοσμιοποίηση & Οικογενειακή Γεωργία

Στόχος εδώ είναι η ένταξη της συζήτησης για την οικογενειακή γεωργία στην συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει για την λειτουργία της οικογενειακής γεωργίας.