Το Αγρο-τροφικό Σύστημα

Η ενότητα αυτή επιχειρεί να συνδέσει την συζήτηση που έχει προηγηθεί με την ανάπτυξη της αγροβιομηχανίας και το ‘σύστημα’ που αυτό συγκροτεί εντάσσοντας την τοπική παραγωγή σε ένα διεθνοποιημένο σύστημα παραγωγής και διακίνησης τροφίμων καθιστώντας αναγκαία μια διατομεακήπροσέγγιση της αγροτικής παραγωγής.