Οικογενειακή Εκμετάλλευση & Οικογενειακή Γεωργία
  • Το εννοιολογικό περιεχόμενο της οικογενειακής γεωργίας και η θεωρητική συζήτηση
  • Το ελληνικό παράδειγμα
  • Παγκοσμιοποίηση και οικογενειακή γεωργία