Η Νέα Αγροτικότητα, η Πολυλειτουργική Ύπαιθρος και οι Νέες Πολιτικές για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  • Ο ορισμός του «αγροτικού» και της «αγροτικότητας»
  • Πολυλειτουργική γεωργία και πολυλειτουργική ύπαιθρος
  • Τα νέα χαρακτηριστικά της αγροτικής ανάπτυξης και η   σημασία του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ
  • Προς μια νέα διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου, επίπεδα και   μοντέλα διακυβέρνησης
  • Η σημασία της συνέργειας
  • Η κοινωνική ομάδα και ο ρόλος των δικτύων και της   συνεργασίας
  • Οι κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς της ανάπτυξης