Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Εισαγωγή
  1. Περιγραφή της ύλης του μαθήματος.
  2. Κατανόηση της γεωπονικής και περιβαλλοντικής σημασίας της ύλης αυτής.
  3. Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία.
  4. Περιγραφή του ρόλου της συμβιωτικής σχέσης μυκορριζικών μυκήτων και φυτών στη θρέψη των φυτών.
  5. Εκμάθηση των δύο κύριων ομάδων μυκορριζικών μυκήτων και περιγραφή της μορφολογίας τους.