Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Αμμωνιακό Άζωτο
  1. Περιγραφή της παραγωγής και διακίνησης του αμμωνιακού αζώτου μέσα στο φυτό.
  2. Εκμάθηση των λειτουργιών στις οποίες συμμετέχει και των τρόπων ρύθμισης της στάθμης του μέσα στο φυτό.