Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Μαγνήσιο
  1. Η πρόσληψη και τα επίπεδα μαγνησίου στο φυτό. Ο ρόλος του μαγνησίου στη φωτοσύνθεση.
  2. Περιγραφή των λοιπών ρόλων του μαγνησίου: σε ενζυμικές αντιδράσεις, στην πρωτεϊνοσύνθεση και στη σύνθεση RNA.
  3. Η ρύθμιση της κατανομής μαγνησίου μεταξύ στρώματος χλωροπλάστη και κυτταροπλάσματος.
  4. Η τροφοπενία μαγνησίου.