Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Θείο
  1. Περιγραφή του μεταβολισμού του θειικού ανιόντος μέσα στο φυτό.
  2. Αφομοίωση και διακίνηση στα διάφορα κυτταρικά διαμερίσματα.
  3. Η τροφοπενία του θείου.