Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Οι Ενεργές Μορφές Οξυγόνου στα Φυτά
  1. Ποιες είναι οι ενεργές μορφές οξυγόνου και ποιοι είναι οι ρόλοι τους μέσα στα φυτά.
  2. Πώς και πού παράγονται οι ενεργές μορφές οξυγόνου.
  3. Η οξειδωτική καταπόνηση και τα αντιοξειδωτικά μόρια και ένζυμα.