Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Η Φυσιολογία της Συναρμογής
  1. Περιγραφή των συναρμοστών μεταλλικών ιόντων.
  2. Γεωμετρία της συναρμογής.
  3. Τα αμινοξέα ως συναρμοστές.
  4. Ενθυλάκωση.