Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Χαλκός

Περιγραφή της φυσιολογίας του χαλκού μέσα στο φυτό.