Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Τοξικά Μέταλλα
  1. Ποια είναι τα τοξικά μέταλλα και ποιοι οι προστατευτικοί μηχανισμοί.
  2. Βιοσύνθεση και δράση μεταλλοπεπτιδίων.