Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Ριζόσφαιρα
  1. Περιγραφή της διαδικασίας της ριζοαπόθεσης.
  2. Ποια είναι τα αποβαλλόμενα υλικά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόθεση αυτή.